2. oktober - 10. november
2001


Introduksjon til BergArt
Dagsprogram for BergArt
Kulturakutten
BergArt i bilder
Pressemeldinger
BIT Teatergarasjen
HKS, Hordaland Kunstsenter
Bergen Kunsthall -
Bergens Kunstforening
BIFF, Bergen
internasjonale filmfestival
BIT20 Ensemble - Opera Vest
Vestnorsk jazzsenter
Autunnale
Norsk Forfattersentrum, Vestlandet
Kunstcruise
drabant / By the Way / motlyd
Deoran / Lovesick / gjentakelse
D-Men / Weak Dance Strong Questions
Om BergArt
  English


Bergen Art Festival 2/10 - 10/11 2001Hardtslående, samtidige

Diverse steder hele festivalperioden

Tvillinginstitusjonene Opera Vest og BIT20 Ensemble - lokalisert til Grieghallen - har vært med i BergArt-samarbeidet siden høsten 2000. Opera Vest vil denne høsten spille John Cage-opera på Den Nationale Scene under BergArts "ekstrarunde" medio novbember.

BIT20 Ensemble er kjent for fremføring av norsk og internasjonal samtidsmusikk. En ny og dynamisk del av ensemblet er BIT20percussion, som startet opp for ett år siden. Slagverktrioen består av Peter Kates, Torbjørn Ottesen og Edvin Østvik. BIT20percussion ønsker å møte mennesker på arenaer utenfor de som tradisjonelt har tilhørt samtidsmusikken. Trioen arbeider for å gjøre musikken mer tilgjengelig ved å søke ut i gråsonen mellom samtidsmusikk og andre musikkgenre, og utvider repertoaret ved å bestille verk fra anerkjente norske musikere og komponister. Slagere fra trioen vil gi lyd fra seg ved flere anledninger under BergArt-festivalen.

BergArt "ekstrarunde"

Den Nationale Scene 14. - 17. november

Opera Vest presenterer i samarbeid med Den Nationale Scene:
Europeras 3 & 4
av John Cage

"For centuries the Europeans have been firing their operas
towards the American continent. Now I'm firing back!"

- John Cage

Europeras 3 & 4 ble komponert av John Cage i 1989/1990, og urfremført ved Almeida-festivalen i London sommeren 1990. Operaen ble oppført for første gang i Norden av Opera Vest i 1997.
John Cage er en av de mest innflytelsesrike og utfordrende komponister i det 20. århundredes musikk. Europeras 3 & 4 er et sirkus uten dekor og uten handling, som tar utgangspunkt i operalitteraturen på 1700- og 1800- tallet.
Produksjonen består av åtte sangere, to pianister, tolv sveivegrammofoner og et nøye planlagt data-generert partitur for lyssetting.
Europeras 3 & 4 spilles på Den Nationale Scene 14. - 17. november 2001.

Europeras 3 & 4 er den midtre produksjonen av John Cages tre operaer, alle skapt i tidsrommet 1987-91, altså etter at han var 75 år gammel. Alle er skapt over samme lest, nemlig gjenbruk av klassisk operamateriale som blir utsatt for tilfeldighetsprosesser, og som dermed fremtrer i stadig nye sammenhenger.

I sine siste leveår åpnet Cage seg i retning av å se historiens materiale på nye måter. Denne holdningsendringen representerte ikke, som mange har hevdet, et "forfall" hos Cage, snarere var det et uttrykk for den frie posisjon han sto i med hensyn til å betrakte alt lydmateriale som likeverdig. Man kan også se det som en tilbakevending til den lydverden han var opptatt av i sin ungdom før han selv ble skapende og kom til å etablere sitt eget utgangspunkt. Operatradisjonen ble et interessant startpunkt for Cage i så måte, fordi den impliserte mange elementer som kunne rives løs fra hverandre, og hver av dem ville, når de ble satt sammen i en tilfeldig sammenheng, igjen påvirke resultatet til noe helt nytt.

For Cage var dessuten hans livs devise "Get out of whatever cage you're in!" også myntet på ham selv. Heller ikke han kunne forsvare å gjenta seg selv. Paradoksalt nok ble derfor hans bearbeidelse av operatradisjonen noe av det mest kontroversielle han foretok seg i de senere år, nettopp fordi han brøt med de forventninger musikksamfunnet hadde til ham som nyskapende rebell.

Sangere Europeras 3:
Anne Margrethe Eikaas, sopran
sopran
Anne Felberg, mezzosopran
Thor Inge Falch, tenor
Njål Sparbo, bassbaryton
Torben Grue, bassbaryton

Sangere Europeras 4:
Siri Torjesen, sopran
Hege Høisæter, mezzosopran

Klaver: James Clapperton / Signe Bakke
Komponist: John Cage
Regissør: Veselina Manolova
Lys: Artlight AS
Produsent / ipsisient: Sten Are Fogge
Produsert av Opera Vest

Opera Vest

Stiftelsen Opera Vest har som mål å sette opp musikkteater av høy kunstnerisk kvalitet på vestlandet innenfor klassisk såvel som moderne repertoar. Selskapet ønsker også å presentere ny norsk og internasjonal musikkdramatikk med både nasjonalt og internasjonalt omfang. Sommeren 2001 spilte Opera Vest Michael Nymans The Man Who Mistook His Wife for a Hat i London med strålende kritikker. John Cages Europeras 3 & 4 settes også opp under Ultimafestivalen i Oslo i oktober.

Kontaktpersoner:
Stein Olav Henrichsen, tlf. 55216120 / mobil 91380557, stein@bit20ensemble.no
Evy Singstad, tlf. 55216120, evy@bit20ensemble.no
BIT20percussion: Edvin Østvik, edvin@bit20ensemble.no - mobil: 90 95 00 95

Tilbake til
toppen av siden:Prosjektkoordinator: Sverre Chr. Wilhelmsen - Teknisk/Webmaster: Martin R. Lie
© 2001 Bergen Art Festival