2. oktober - 10. november
2001


Introduksjon til BergArt
Dagsprogram for BergArt
Kulturakutten
BergArt i bilder
Pressemeldinger
BIT Teatergarasjen
HKS, Hordaland Kunstsenter
Bergen Kunsthall -
Bergens Kunstforening
BIFF, Bergen
internasjonale filmfestival
BIT20 Ensemble - Opera Vest
Vestnorsk jazzsenter
Autunnale
Norsk Forfattersentrum, Vestlandet
Kunstcruise
drabant / By the Way / motlyd
Deoran / Lovesick / gjentakelse
D-Men / Weak Dance Strong Questions
Om BergArt
  English


Bergen Art Festival 2/10 - 10/11 2001Lovesick

Bergen Kunstforening 12. oktober - 4. november

Åpning kl. 19:30 den 12. oktober i Bergens Kunstforening
Kuratorer og produsenter: Veronica Diesen og Crispin Johannesssen

Lovesick er en utstilling som tar for seg temaet kjærlighet i samtidskunsten. Kjærlighet blir her ikke forstått som noe som kun omhandler de emosjoner som oppstår mellom mann og kvinne. I denne utstillingen blir temaet langt mer sammensatt forstått hvor betrakteren vil finne de små fortellingene om alt fra fravær, lengsel, erotikk, voyeurisme, narcissisme, distanse, dragning osv.

Det er altså ikke de store visuelle fremstiliingene av kjærlighet som spiller en avgjørende rolle i lovesick, men de mange små forsøk på å tilnærme seg dette svært så ladete begrepet. I følge Roland Barthes må kjærlighetens tale skape sin egen diskurs og sine egne bilder som kan stå som motsats mot den ekstreme trivialisering og demokratisering og derved banalisering som skjer med massemedienes behandling av kjærlighet. Der må ifølge Barthes være noe ubehjelpelig ved dette språket til forskjell fra den påtatte vellykkethet som spesielt farger reklamens forføreriske klisjéspråk. For som Barthes videre understreker: "Av kjærlighetens diskurs av idag er noe ytterst ensomt. Ingen støtter den (..) den holdes ikke bare utenfor makten, men også utenfor maktens mekanismer." (Knut Stene-Johansen, 1997)

En omfattende sekularisert behandling av begrepet kjærlighet kan altså settes opp mot en mer sårbar og skjør tilnærming til det. Innenfor dette perspektivet forstår en kjærlighet som noe som kan misbrukes, ties ihjel eller overfortolkes for slik å undergrave det enkelte individs behov for å verne om dets egne intime opplevelser av det. Eller som Eva Illouz hevder i sin artikkel: The Lost innocence,: "The idea that media shape our private dreams and acts of love has become a cliche, eagerly commented on by therapists and movies." (Eva Illious, 1999)

I den klassiske kunsten er det som oftest den romantiske og harmoniske kjærlighet som blir portrettert. Som samtidskunstprosjekt gir lovesick et langt mer sammensatt og kaotisk bilde av det samme tema. Gjennom bruk av digital lyd og film, via TV- monitorer, video projeksjoner og performance, har den enkelte kunstner tatt utgangspunkt i bruddstykker som kan sies å resultere i " et kjærlighetens forrykte bilde."

Foruten ustillingen i Bergens Kunstforenings foajee og to saler, vil Lovesick også ha et performanceprogram for Landmark. Lovesick foregår dessuten flere andre steder i Bergen. I galleri Temp vil gruppen Grand Royal Art holde utstillingen Love Tutorials, i galleri Fisk vil en finne arbeid av Aurora Sandlilje og i galleri Flexibox vil blant annet kunsthøyskoleelever stille ut.


Bergens Kunstforening - Bergen Kunsthall, Rasmus Meyers allé 5
Camila Sposati Sabine Glasser, Fabienne Audeoud, Crispin Johannessen, Ingrid Berven, Anita Ponton, Monika Ross, Francesca Gore, Gillian Carson, Olof Bjornsdottir, Stefan Christiansen.

Bergens Kunstforening - Landmark - performance
Anita Ponton, Francesca Gore, Gillian Carson, Olof Bjornsdottir.

galleri Temp, Skottegaten 21a
Grand Royal Art: Johanna Rylander, Anne Szefer Karlsen, Siri Ekker Svendsen og Heidi Nikolaisen.
Love tutorials. Utstillingen åpner 12. oktober, kl. 19:00.

galleri Fisk, Kong Oscarsgate 46
Aurora Sandlilje. Utstillingen åpner 12. oktober, kl. 18:30.

galleri Flexibox
Diverse kunsthøyskolestudenter. http://www.flexibox.net/

Sponsorer: Norsk Kulturråd, BergArt, Bergens Kunstforening, Bergen Kommune - Kulturavdelingen.

Lovesicks kontaktperson:
Veronica Diesen
Tel: (+47) 55 23 23 98
E-post: sci.art@c2i.net
http://www.lovesick.no/

Tilbake til
toppen av siden:Prosjektkoordinator: Sverre Chr. Wilhelmsen - Teknisk/Webmaster: Martin R. Lie
© 2001 Bergen Art Festival