2. oktober - 10. november
2001


Introduksjon til BergArt
Dagsprogram for BergArt
Kulturakutten
BergArt i bilder
Pressemeldinger
BIT Teatergarasjen
HKS, Hordaland Kunstsenter
Bergen Kunsthall -
Bergens Kunstforening
BIFF, Bergen
internasjonale filmfestival
BIT20 Ensemble - Opera Vest
Vestnorsk jazzsenter
Autunnale
Norsk Forfattersentrum, Vestlandet
Kunstcruise
drabant / By the Way / motlyd
Deoran / Lovesick / gjentakelse
D-Men / Weak Dance Strong Questions
Om BergArt
  English


Bergen Art Festival 2/10 - 10/11 2001Store norske Bergen kunstkompani!

I fjor ble Bergen Art Festival lansert med gule sementblandere. Disse vil fremdeles følge oss, men i en mer tilbaketrukket rolle. Denne høsten vil vi opprette Kulturakutten - BergArts hjelpemannskapsenhet av kunstnere og kulturkompetente fagfolk. De står i festival beredskap og vil ha telefonvakter, og i tillegg rykke ut for å avhjelpe akutte behov for kultur. Kanskje de kommer til et sted nær deg? Ja, hjem?

Man kan aldri vite med BergArt!

I tiden 2. oktober - 10. november skal den nye kunsten gis konsentrert oppmerksomhet, i den tredje utgaven av BergArt, Bergen Art Festival. Dette er et årlig lengdesnitt med et mangfold av begivenheter innen en rekke kunstuttrykk og sjangrer. I fjor nådde festivalen 40.000 registrerte publikummere, og kunne vise til noen av byens mest vellykkede prosjekter i samspillet mellom institusjonene. Med aktiviteter over hele byen gjennom i alt 40 festivaldager håper vi også i høst å ha skapt grunnlag for bred deltagelse og åpenhet for uventede kunstopplevelser.

BergArt er "kulturby-barnet" som skal etablere en felles plattform for formidling av vår egen tids kunst. Og under en felles fane skal festivalens åtte samarbeidspartnere igjen stå frem, både hver for seg og på bred front. Festivalen kan også tilby en arena og gi drahjelp til aktører og miljøer i startgropen og prosjekter med begrensede ressurser til informasjon og markedsføring.
Tettest aktivitet vil det bli i BIT Teatergarasjen, Bergen Kunsthall - Bergens Kunstforening, Hordaland Kunstsenter og Bergen Kino. Men Danseteatret, Bergen off. bibliotek, Accezzo i Galleriet, Norli bokhandel, Temp, Fisk, By the Way og Det akademiske kvarter er også blant de arenaer hvor "noe" vil skje. Denne høsten vil vi også ta i bruk kunstscenen USF i større skala.

Som en viktig arena for formidling av kunst og kunstnere kan BergArt bidra til å skape og forsterke Bergens identitet. Utfordrende, "god", overraskende, provoserende eller omdiskutert kunst setter byen og regionen på kartet i offentlig debatt. Ringvirkninger innen reiseliv, handel og generell opinionsdannelse gjør festivalstøtten til en gullkantet investering for samfunnet som helhet.

BergArt ønsker også å ivareta Bergens naturlige åpenhet utover by- og landegrensene. Festivalen vil i årene som kommer videreutvikle samarbeidet med by og region og styrke kontakten med næringsliv og media. I år 2001 vil prosjektene særlig ha en vestvendt orientering, med vandreutstilling og oppsøkende forestilling i fylket, regionalt samarbeid med Stavanger om et kunstcruise til Newcastle og internasjonalt gjennom flere felles prosjekter med British Council. I tillegg ønsker vi på mer langsiktig basis å ta del i ArtGENDA, et nettverk som omfatter 17 europeiske byer, og hvor BergArt dette året har stått sentralt i arbeidsgruppen i Bergen, eneste norske representant, og av tidligere kulturbyråd trukket frem som en mulig arena for arrangementet i 2004.

I tillegg til alt som skjer gjennom 40 dager, har BergArt denne høsten en "ekstrarunde". Blant tiltakene i etterkant av selve festivalperioden finner vi opera på Den Nationale Scene og utstilling på vandring i fylket.
Så: velkommen til et møte med ny kunst - både under, og etter BergArt!

Med festivalsk hilsen
Sverre Chr. Wilhelmsen
Koordinator

Tilbake til
toppen av siden:Prosjektkoordinator: Sverre Chr. Wilhelmsen - Teknisk/Webmaster: Martin R. Lie
© 2001 Bergen Art Festival