2. oktober - 10. november
2001


Introduksjon til BergArt
Dagsprogram for BergArt
Kulturakutten
BergArt i bilder
Pressemeldinger
BIT Teatergarasjen
HKS, Hordaland Kunstsenter
Bergen Kunsthall -
Bergens Kunstforening
BIFF, Bergen
internasjonale filmfestival
BIT20 Ensemble - Opera Vest
Vestnorsk jazzsenter
Autunnale
Norsk Forfattersentrum, Vestlandet
Kunstcruise
drabant / By the Way / motlyd
Deoran / Lovesick / gjentakelse
D-Men / Weak Dance Strong Questions
Om BergArt
  English


Bergen Art Festival 2/10 - 10/11 2001BergArts Kulturakutt
(Trykk her for å se bilder av kulturakutten fra åpningsarrangementet)

Kulturakutten er en egen tverrkunstnerisk utrykningsenhet under Bergen Art Festival. I tiden 10. - 18. oktober skal den kunne bistå på steder hvor det er akutt behov for kultur eller for høy konsentrasjon av ukultur. Gruppen består av danser, skuespiller, lyriker / performancekunstner og bratsjist / komponist / multikunstner. Blant Kulturakuttens gjestearbeidere finner vi jazzgitarist, samtidsslagverker, freebaghardingfelespiller, Molitrix og tidligere psykiatrisk pasient / lyriker.

Man skal kunne kontakte BergArts kulturakutt også ut fra et omsorgsbehov. Ved slike sosialt fokuserte kontakter vil det bli brukt nedtonede og forsiktige uttrykksformer. I møte med virkeligheten vil de kunstneriske prosesser forankres i genuine menneskelige erfaringer, der det kan vise seg konstruktivt å foreskrive en behandling av underfundige kunstneriske drypp.

Om ikke BergArts kulturakutt har mulighet til å rykke ut rent fysisk, vil kontakt via telefon og nett være mulig, for mental behandling og oppfølging i røret eller på skjermen.

De gule sementblanderne bidro sterkt til å gi BergArt 2000 en gjenkjennelig profil og god synlighet. Under BergArt 2001 er det Kulturakutten som skal være gjengangeren i festivalens kommunikasjon utad.

For mer info om Kulturakutten, kontakt patruljefører Bergart Skaslien, tlf. 92230180, e-post: bergmund@c2i.net

Tilbake til
toppen av siden:Prosjektkoordinator: Sverre Chr. Wilhelmsen - Teknisk/Webmaster: Martin R. Lie
© 2001 Bergen Art Festival